Jesteś tutaj: HomeZakres działania

button 2

tekst alternatywny

ZAKRES DZIAŁANIA USZJK obejmuje:

 • ocenę i monitorowanie kwalifikacji nauczycieli akademickich oraz możliwości i warunków ich rozwoju;
 • ocenę jakości zajęć dydaktycznych i warunków ich prowadzenia;
 • ciągłe monitorowanie i systematyczne doskonalenie programów kształcenia;
 • okresową, systematyczną weryfikację założonych efektów kształcenia;
 • ocenę jakości, przejrzystości i dostępności informacji na temat oferty kształcenia;
 • monitorowanie warunków kształcenia i ich poprawianie;
 • ocenę mobilności studentów;
 • monitorowanie losów absolwentów Uczelni;
 • ocenę działalności naukowej i badawczej poszczególnych Wydziałów;
 • analizę i ocenę pracy Biura Karier;
 • wdrażanie planów naprawczych za pomocą określonej procedury.  

stopka